Hvad er en privat pasningsordning?


Spilopperne er en privat pasningsordning i Furesø Kommune. En privat pasningsordning er som en privat dagpleje, hvor I som forældre selv vælger, hvem der skal passe jeres barn. Der gives af kommunen tilskud til denne ordning efter Dagtilbudslovens §80. I som forældre skal indgå en skriftlig aftale med den private pasningsordning, som skal passe jeres barn. Kommunen skal godkende denne aftale som forudsætning for at tilskuddet udbetales. Forældrene har pligt til at orientere kommunen, hvis der laves ændringer i pasningsaftalen. Kommunen godkender den private pasningsordning for at sikre, at de personlige forudsætninger samt de fysiske rammer er forsvarlige. Kommunen fører løbende tilsyn med den private pasningsordning. Kommunen indhenter børneattest og straffeattest på børnepasseren og alle øvrige voksne i husstanden, som er over 15 år. Kommunen er ikke arbejdsgiver - det er forældrene. Det er forældrene og den private pasningsordning som aftaler løn m.v. Lønnen udbetales til den private pasningsordning som B-indkomst. Børnepasseren skal derfor selv sørge for at indberette AM-bidrag og skat. Jeg kan også modtage børn fra andre kommuner - det kræver dog at jeg skal godkendes som privat passer af jeres egen kommune.
Priser, tilskud & betaling


En plads hos Spilopperne koster i 10.300 kr. (2021) Forældrebetaling: 3.807 kr. Kommunalt tilskud: 6.493 kr. Prisen inkluderer: - En tryg hverdag med leg, hygge og nærvær hos uddannet pædagog - En god normering og en fast voksen - Måltider: Formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad - Kreative materialer og legetøj - Bleer, kludecreme, zinksalve mv. til skiftning + solcreme, faktor 15 - Udflugter - herunder busbilletter, vedligeholdelse af ladcykel, indgang til museum eller lign. - Min løn, feriepenge, kurser/videreuddannelse og indbetaling til pension - Mit medlemsskab af Foreningen Private Børnepassere Sjælland
Ferie & sygdom


I skal selv sørge for pasning, når jeg afholder min ferie eller hvis jeg er syg. I får udleveret plan for det kommende ferieår i august måned, men jeg holder som udgangspunkt lukket i alle skoleferier - dog kun 3 uger i sommerferien.
Åbningstider


Mandag - fredag 9.00 - 15.00
Måltider


Hos Spilopperne får børnene tre måltider - overvejende økologisk. Spiloppernes måltider: - Formiddagsfrugt, skorpe og mælk - Frokost (rugbrødsmadder eller en varm ret) og vand - Eftermiddagsfrugt, brød og mælk Skal barnet have specialkost skal denne medbringes selv.
Oplysningspligt til kommunen


Som fagperson har jeg skærpet underretningspligt, hvilket vil sige, at jeg skal underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns udvikling og trivsel.
Tilsyn


Kommunen godkender den private pasningsordning for at sikre, at de personlige forudsætninger samt de fysiske rammer er forsvarlige. Kommunen fører tilsyn med den private pasningsordning 10 gange om året.
Ledige pladser & venteliste


Spilopperne flytter i det nye år til en ny kommune. Derfor optages der desværre ikke flere børn fra Furesø kommune Venteliste: Der kan helt uventet komme ledige pladser i løbet af året. Du er velkommen til at skrive dit barn på venteliste . Så kontakter jeg dig, hvis jeg får en plads ledig, som passer med den ønskede behovsdato. Pladser tildeles ikke nødvendigvis efter først til mølle. Det er vigtigt for mig, at børnegruppen fungerer godt sammen og derfor vil jeg nogle gange være på udkig efter et barn med en bestemt alder eller et bestemt køn. Derudover er kemien mellem mig og forældrene også en vigtig faktor. Midlertidig plads: En plads hos Spilopperne er et aktivt valg om, at I ønsker netop mig til at passe jeres barn, når I ikke selv kan. I tilvælger mit tilbud, fordi mine værdier og min tilgang til børnene er noget, som stemmer overens med det, som I står for. Derfor ønsker jeg familier, som har lyst til at være her og som synes at mit tilbud er det rette for dem. Jeg gør meget ud af knytte mig til barnet og skabe en tryg hverdag for barnet. På baggrund af det tilbyder jeg ikke midlertidige pladser hos mig.
Førstehjælp


Jeg har senest taget et førstehjælpskursus i nov. 2019. Jeg tager et opfølgende kursus hvert andet år.
Opstart & forældresamarbejde


Jeg prioriterer en tryg og rolig start for barnet og tilbyder et tæt forældresamarbejde, mens jeres barn bliver passet hos mig.

Opstartssamtale:

To måneder før barnets opstart inviterer jeg mig selv hjem til jer, hvor vi holder et opstartsmøde. Samtalen holdes i jeres vante omgivelser, hvor barnet er trygt. Vi snakker om jeres liv og hverdag med barnet indtil nu, så jeg har et indblik i barnets liv, rutiner og vaner før opstarten. Vi aftaler barnets opstartsforløb og underskriver pasningsaftalen.

Tryghedsbesøg:

I måneden op til start tilbydes I at komme på tryghedsbesøg hos mig en times tid en gang om ugen. Tryghedsbesøgene giver barnet mulighed for langsomt at vænne sig til mig, stedet og de andre børn sammen med mor eller far. Besøgene giver samtidig jer som forældre mulighed for at få et indblik i dagligdagen og dermed også blive trygge ved det valg, som I har taget omkring pasningen af jeres barn. Jeres tryghed og tillid til mig er altafgørende for, at jeres barn får en god og tryg start hos mig.

Tilknytningsperioden:

Når barnet officielt starter op begynder det betydningsfulde arbejde, hvor barnet og jeg skal lære hinanden at kende og hvor vi skal udvikle en tryg tilknytning til hinanden. Dette tager tid og jeg forventer, at I afsætter fire uger til opstarten. Opstartsperioden tilrettelægges løbende og helt individuelt med udgangspunkt i det enkelte barn. Jeg forventer, at I afsætter 3 uger til barnets opstart hos mig.

Månedssnak:

Når barnet har gået hos mig en måned, holder vi en månedssamtale, hvor vi taler om, hvordan opstarten er gået.

3 måneder samtale:

Når barnet har gået hos mig i tre måneder holder vi en 3-måneders samtale, hvor vi taler om, hvordan den første tid er gået og om, hvorvidt barnet og I som forældre er faldet godt til.

Trivselssamtaler:

Herefter holder vi en trivselssamtale hver 6. måned.

Forældrekaffe:

Cirka hver 3. måned inviteres I til fælles forældrekaffe fra kl. 15-16. Forældrekaffen giver forældregruppen mulighed for at møde hinanden og børnene har mulighed for at vise deres sted frem.
Børn med særlige behov


Furesø kommune giver ikke støtte til børn med særlige behov, som passes i en privat pasningsordning. Har dit barn særlige behov skal du søge en kommunal vuggestueplads i stedet for.

Skriv dit barn på venteliste her 

Dit barn er nu på 

Spiloppernes venteliste!